วัดไทยลุมพินี
Home ข่าวสาร ทำความรู้จัก วัดไทยลุมพินี วัดดังต่างแดน

ทำความรู้จัก วัดไทยลุมพินี วัดดังต่างแดน

by admin

ทำความรู้จัก วัดไทยลุมพินี วัดดังต่างแดน วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักวัดไทยแห่งแรก ในประเทศเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ลุมพินีวัน สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ตั้งอยู่บริเวณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาล มีเขตติดต่อกับประเทศอินเดีย คนเนปาล มีการนับถือศาสนาพุทธ คล้ายๆกับคนไทย จึงมีวัดไทยลุมพินี เข้าไปแพร่ศาสนา และทำให้คุณนั้น เคารพนับถือ เป็นจำนวนมาก วันนี้ใครที่สนใจเกี่ยวกับศาสนา หรือ วัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถเข้ามาดู และ ติดตามไปพร้อมกับเรา เว็บหวยสด ได้เลย พร้อมกันหรือยังคะ ที่จะไปติดตามพระพุทธศาสนา วัดสวยวัดดีในต่างแดน พร้อมกันแล้วไปดู พร้อมกันได้เลย จะเป็นอย่างไรกันบ้าง แตกต่างจากวัดไทยหรือเปล่า

วัดไทยลุมพินี

วัดไทยลุมพินี ประวัติคือ

วัดแห่งนี้เป็นวัดไทย ที่ทำหน้าที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และคำสอนต่าง ๆ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะมีการสอนศาสนาโดยตรง ตั้งแต่ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นวัดไทย ที่ทำหน้าที่ เป็นสถาบันสำคัญต่อสังคม และเป็นวัดที่สำคัญมาก ในต่างประเทศ ใครที่อยู่ในต่างแดน หรือ เนปาลสามารถเข้ามาเคารพ สักการะ กราบไหว้กันได้ ที่นี่ถือว่าเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพุทธ เข้าด้วยกัน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เดียวกัน สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เนปาล เนปาลเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ เหมือนกับเมืองไทย

ประวัติวัดไทย เนปาล

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดไทยเนปาล

วัดไทยที่มีคนไทย อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เข้ามากราบไหว้ สักการะบูชา ในประเทศเนปาล ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มีความสำคัญมาก ๆ คนไทยนั้นอยู่กันทั่วโลกปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ ทางศาสนาผ่านทางโลกออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือ ต่างแดน ต้องเคารพนับถือความเป็นไทย ความเป็นชาวพุทธกันอยู่จึงมีการจัดทำวัดไทยขึ้น ชื่อว่า วัด ไทยลุมพินี ใครที่อยากจะกราบไหว้ หรือ เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวชมสถาปัตยกรรม หรือ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สามารถเดินทางไปได้เลย

เจ้าอาวาส วัดไทย ลุมพินี

พระรัตนรังษี เป็นเจ้าอาวาสในวัดไทย แห่งกรุงเนปาล เริ่มเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542 จนถึงปัจจุบัน เดิมทีแล้วเป็นคนบ้าน หินกอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จากนั้นเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาไปเรื่อย ๆ มีวิชาความรู้ และได้อุปสมบท ที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร และ ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้ได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดไทยในเนปาลนั่นเอง

สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรมสำคัญ

พระอุโบสถ และพระประธาน ในพระอุโบสถ คือพระพุทธสุวรรณ ภูมิโชค โดยพระองนี้การบินไทย เป็นเจ้าภาพ สร้างถวาย เป็นปางสมาธิ ทำด้วยหยกหิน มีหอสวดมนต์ มีโรงครัวและ อาคารรองรับผู้แสวงบุญต่าง ๆ วัดแห่งนี้สามารถรองรับผู้เยี่ยมชมได้มากมาย ใครที่เดินทางมาที่นี่ สามารถเข้ามาติดต่อ ทำบุญกันได้

วัดไทยต่างแดน

สำหรับใครที่เดินทาง ไปท่องเที่ยว ประเทศเนปาล สามารถแวะสักการะ กราบไหว้วัดไทยลุมพินี ได้เลยนะคะ เป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นกลางกรุงเนปาล ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และพระพุทธรูป เหมือนกับที่เมืองไทย ทุกประการโดยมีการเผยแพร่ทางศาสนาที่ดีให้คนที่อยู่ต่างแดน ได้ซึมซับถึงศาสนาของเมืองพุทธ ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดี เหมาะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะศึกษา เกี่ยวกับวิถีชาวพุทธและศาสนาของประเทศไทย วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว มาพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีจ้า

Related Posts